உங்கள் தேவதையின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்

சூரியன் எதிர் புதன் போக்குவரத்து

 சூரியன் எதிர் புதன் போக்குவரத்து புதன் போக்குவரத்துக்கு எதிரே சூரியன் மன செயல்பாடுகளில் தூண்டுதல் விளைவைக் கொண்டுள்ளது. மற்றவர்களுடனான உங்கள் தொடர்புகள் கவனம் செலுத்தப்படுகின்றன. உங்கள் சிந்தனை உங்கள் இலக்குகளுடன் சமநிலையில் இல்லை, நீங்கள் மிகவும் கடினமாகத் தள்ளினால் உங்கள் ஈகோ, மோதல் மற்றும் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம், ஏனெனில் நீங்கள் சிந்திக்காமல் பேசலாம் மற்றும் எதிர்ப்பைத் தூண்டலாம்.

நீங்கள் உங்களைப் பற்றி அதிகம் சிந்திக்கிறீர்கள், உங்கள் சொந்தக் கருத்துக்கள் குறுகியதாக இருக்கக்கூடும், இதுவே மற்றவர்களின் முதுகைப் பெற காரணமாகிறது. இந்த கடினமான ஆற்றலைக் கையாள்வதற்கான திறவுகோல், பேச்சைக் காட்டிலும் அதிகமாகக் கேட்பது மற்றும் அறிக்கைகளை வெளியிடுவதற்கு முன் அல்லது புண்படுத்தக்கூடிய தனிப்பட்ட கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் முன் ஒருமுறைக்கு இருமுறை யோசிக்க வேண்டும்.

முதலாளியிடம் சம்பள உயர்வு கேட்பதற்கும் அல்லது வியாபாரத்தில் ஏதாவது ஒப்பந்தத்தை எட்ட முயற்சிப்பதற்கும் இது சிறந்த நேரம் அல்ல. சுயநல எண்ணங்களை நீங்களே வைத்துக் கொண்டால் காரியங்கள் எளிதாக நடக்கும். குறைந்தபட்சம் உங்கள் சிந்தனை மிகவும் சமநிலையில் இருக்கும் வரை, எந்தவொரு வாதங்களுக்கும் சிறிது ஆதாரத்தை வழங்க நனவான முயற்சியை மேற்கொள்ளுங்கள்.சூரியனுக்கு எதிரே உள்ள புதன் போக்குவரத்திற்கான இந்த விளக்கத்தை சூரிய கிரகணம் மற்றும் புதனுக்கு எதிரே இருக்கும் அமாவாசை போன்றவற்றுக்கும் படிக்கலாம். .