உங்கள் தேவதையின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்

மூன் ஸ்கொயர் மிட்ஹெவன் டிரான்ஸிட்

 மூன் ஸ்கொயர் மிட்ஹெவன் டிரான்ஸிட் மூன் ஸ்கொயர் மிட்ஹெவன் டிரான்ஸிட் உங்கள் இலக்குகளை குழப்பக்கூடிய விரைவான மனநிலை மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும். இது குறிப்பாக உங்கள் லட்சியங்கள் அல்லது தொழில் உங்கள் தனிப்பட்ட அல்லது தனிப்பட்ட தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கைக்கும் உங்கள் இல்லற வாழ்க்கைக்கும் இடையில் உங்கள் நேரம் மற்றும் சக்தியில் ஏதேனும் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்பட்டால், அது இடையூறாக இருக்கும் என்பதால் அதைக் கவனிக்க வேண்டும்.

நீங்கள் வீடு அல்லது தொழிலுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் அல்லது கவனத்தை ஒரு பெரிய மாற்றத்தை செய்ய வேண்டும். இப்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் எது அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது? இருப்பினும், உங்கள் உள் மற்றும் வெளி உலகங்களுக்கு இடையில் நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு நல்ல சமநிலையை வைத்திருந்தால், இந்த போக்குவரத்து நீங்கள் உணர்ச்சி ரீதியாக மிகவும் உணர்திறன் உடையவராக இருப்பீர்கள் என்று அர்த்தம்.

மூன் ஸ்கொயர் மிட்ஹெவன் டிரான்ஸிட்டிற்கான இந்த விளக்கத்தை சந்திர கிரகணம் அல்லது முழு நிலவு சதுர நடுவானில் படிக்கலாம் .